Một vật 3kg đặt trên mặt phẳng nghiêng. Tác dụng một lực 25N vào vật theo hướng song song với mặt phẳng nghiêng để kéo vật lên trên mặt phẳng nghiêng. Lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng bằng 0,15 lần trọng lực tác dụng vào vật. Chiều dài của mặt phẳng nghiêng là 10m và chiều cao của nó là 4m. Lấy g=9,8m/s2.

Vật phải thực hiện một công để thắng công của lực ma sát là 

A.

37,5 J.

B.

44,1 J.

C.

4,5 J.

D.

294 J.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

44,1 J.

AFms=Fms.s=4,41.10=44,1J

Vật thực hiện công thắng công của lực ma sát là 44,1J

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...