Một vật bằng Fe tráng Zn đặt trong nước. Nếu có những vết xây xát sâu đến bên trong thì vật sẽ bị ăn mòn điện hoá. Quá trình xảy ra ở cực dương là:

A.

Zn  Zn2+ + 2e.

B.

Fe  Fe2+ + 2e.

C.

2H+ + 2e  H2.

D.

2H2O + O2 + 4e  4OH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

2H2O + O2 + 4e  4OH.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.