Một vật chuyển động nhanh dần đều thì

A.

gia tốc a > 0.

B.

gia tốc a < 0.

C.

tích số giữa gia tốc và vận tốc a.v > 0.

D.

tích số giữa gia tốc và vận tốc a.v < 0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

tích số giữa gia tốc và vận tốc a.v > 0.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.