Một vật chuyển động thẳng đều có đồ thị cho trên hình vẽ. Giai đoạn vật có vận tốc âm là

A.

OA.

B.

AB.

C.

BC.

D.

OA và BC.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

AB.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.