Một vật có khối lượng 0,4 (kg), treo vào một lo xo có độ cứng k = 80 (N/m) dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ A = 0,1 (m). Gia tốc của vật ở vị trí biên của dao động là:

A.

a = 0 (m/s2).

B.

a = 5 (m/s2).

C.

a = 10 (m/s2).

D.

a = 20 (m/s2).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

a = ω2A = 20 (m/s2).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.