Một vật có khối lượng m = 1kg treo vào lò xo có độ cứng 100N/m, một đầu lò xo được giữ cố định. Ban đầu vật được đặt ở vị trí lò xo không biến dạng và đặt lên một miếng ván nằm ngang như hình vẽ. Sau đó người ta cho miếng ván chuyển động nhanh dần đều thẳng đứng xuống dưới với gia tốc img1. Lấy img2. Sau khi rời tấm ván vật dao dộng điều hòa với vận tốc cực đại là ?           img3

A.

36 cm/s.

B.

60 cm/s.

C.

18 cm/s.

D.

80 cm/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 Khi bắt đầu rời ván, quãng đường và vận tốc của vật: img1 .

Tại thời điểm vật rời ván: img2 .

Vật được thả từ vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên nên:img3  Từ img4 ta có:img5  .

Thay lại (1) ta được: img6  Li độ của vật khi rời ván: img7 .

Tần số góc của con lắc sau khi rời ván:img8  .

Biên độ của con lắc sau khi rời ván: img9.

  Vận tốc cực đại cảu con lắc:img10   .

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.