Một vật có khối lượng m dao động điều hòa với biên độ A. Khi chu kì tăng 3 lần thì năng lượng của vật thay đổi như thế nào?

A.

Giảm 9 lần.

B.

 Tăng 9 lần.

C.

 Giảm 3 lần

D.

Tăng 3 lần

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

+ Ta có img1T tăng lên 3 lần thì năng lượng giảm 9 lần.   

 

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.