Một vật có kích thước và hình dáng như hình vẽ dưới đây. Đáy là hình tròn giới hạn bởi đường trònimg1(nằm trong mặt phẳng Oxy), cắt vật bởi các mặt phẳng vuông góc với trục Ox ta được thiết diện là tam giác đều. Thể tích của vật thể là: img2 

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Giao điểm của thiết diện và Ox là H. Đặt img1 suy ra cạnh của thiết diện là img2. Diện tích thiết diện tại H là img3. Vậy thể tích của vật thể là img4 Giao điểm của thiết diện và Ox là H. Đặt img5 suy ra cạnh của thiết diện là img6. Diện tích thiết diện tại H là img7. Vậy thể tích của vật thể là img8  

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.