Một vật đang chuyển động thẳng nhanh dần đều có vận tốc là img1 . Trong giây thứ 5 mật đi được quãng đường là img2, tính quãng đường vật đi được sau img3 kể từ lúc bắt đầu chuyển động.

A.

 img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: ·Ta có img1 . Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian img2 vậy trong giây thứ 5 quãng đường nó đi được là img3  ·

Vậy quãng đường mà vật đi được sau img4 kể từ lúc bắt đầu chuyển động img5 .

 

Đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...