Một vật dao động điều hoà có phương trình x = Acos(ωt + φ0). Biết rằng, trong khoảng  giây đầu tiên, vật đi từ vị trí cân bằng và đạt được li độ x =  mà chưa đổi chiều chuyển động. Tại vị trí li độ x = 2 (cm), vận tốc của vật v = 40π (cm/s). Biên độ của dao động là:

A.

A = 4 (cm).

B.

A = 3 (cm).

C.

A = 2 (cm).

D.

A = 5 (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

A = 4 (cm).

 Các em có thể click vào Đại cương về dao động điều hoà để xem lại các lý thuyết và các dạng bài về đại cương dao động điều hoà 

+ Vì tại thời khoảng thời gian vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí  x=  mà chưa đổi chiều

(Kẻ trục thời gian) T6=160T=0,1ω=20π rad/s

+Áp dụng công thức: x2A2+v2ω2.A2=1 thay số ta có   = 1 A = 4 (cm).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.