Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Lúc vật ở vị trí x = – (cm) thì có vận tốc v = –π (cm/s) và gia tốc a = π2 (cm/s2). Biên độ A và tần số góc ω là:

A.

2 cm; π (rad/s).

B.

2 cm; 2π (rad/s).

C.

3 cm; 2 (rad/s).

D.

5 cm;  (rad/s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

2 cm; π (rad/s).

Ta có a = – ω2 ω =  = π (rad/s).

Áp dụng công thức  = 2 (cm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...