Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì:

A.

Động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại.

B.

Khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên, vận tốc và gia tốc của vật luôn cùng dấu.

C.

Khi ở vị trí cân bằng, thế năng của vật bằng cơ năng.

D.

Thế năng của vật cực đại khi vật ở vị trí biên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Thế năng của vật cực đại khi vật ở vị trí biên.

Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì thế năng của vật cực đại khi vật ở vị trí biên.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...