Một vật dao động điều hoà trên mặt phẳng ngang với chu kì T = 1,5 s, biên độ A = 4 cm, pha ban đầu là img1. Tính từ lúc t = 0, vật có toạ độ img2 cm lần thứ 2005 vào thời điểm nào:  

A.

 1503,25 s         

B.

1502,25 s         

C.

1503,375 s         

D.

 1503 s

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: img1  + Ban đầu vật đi qua vị trí img2 cm theo chiều âm. + Trong mỗi chu kì vật đi qua vị trí có li độ img3 cm hai lần → ta tách: 2005 = 2004 + 1. → Biểu diễn các vị trí tương ứng lên đường tròn, ta thu được: Δt = 1002T + 0,25T = 1503,375 s

Vậy đáp án đúng là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.