Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng là gốc O. Tại thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương, đến thời điểm img1 thì vật vẫn chưa đổi chiều và động năng của vật giảm đi 4 lần so với lúc đầu, đến thời điểm img2 vật đi được quãng đường 12 cm. Tốc độ ban đầu của vật bằng:  

A.

8 cm/s.

B.

12 cm/s.

C.

24 cm/s.

D.

16 cm/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

3Lúc đầu vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương, động năng của vật đạt cực đại và bằng cơ năng: img2  ở thời điểm img3 , vật chưa đổi chiều chuyển động và động năng giảm 4 lần nên ta có img4; img5 Suy ra góc quayimg6 rad/s Đến thời điểm img7 vật quay được 1 góc: img8  Quãng đường vật đi được: img9  Vậy img10 cm/s .

Vậy đáp án đúng là D. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.