Một vật dao động điều hoà trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Vectơ gia tốc của vật:

A.

 Có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn li độ của vật.

B.

Có độ lớn tỉ lệ nghịch với tốc độ của vật.

C.

 Luôn hướng ngược chiều chuyển động của vật.

D.

 Luôn hướng theo chiều chuyển động của vật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Vecto gia tốc có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn của li độ  

 

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.