Một vật dao động điều hòa img1. Vận tốc của vật có độ lớn bằng img2 lần thứ 2012 kể từ img3 tại thời điểm:  

A.

 img1.

B.

1207/12 s.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

img1  img2 thì img3 4 lần img4img5 thì img6 2010 lần ( lúc này vật đang ở M vì tại img7 thì vật đang ở P ) img8   .

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.