Một vật dao động điều hòa với biên độ 2 cm và chu kì 1 s. Quãng đường vật đi được trong 4 s là ?         

A.

 64 cm.

B.

 16 cm.

C.

 32 cm.

D.

 8 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Quãng đường đi được trong 4T, S4T =16A = 32 cm.

Vậy đáp án đúng là C.   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.