Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tần số góc ω. Độ lớn của vận tốc v khi vật qua vị trí có li độ x là:

A.

v = .

B.

v = ±.

C.

v = ω.

D.

v = ω.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

v = ω.

Giả sử phương trình dao động của vật là x = Acos(ωt + φ), phương trình vận tốc của vật: v = -Aωsin(ωt + φ). Khi đó:

Cộng vế với vế hai phương trình trên của hệ, ta có:

 = 1  A2 = x2  v = ±ω

 Độ lớn của vận tốc: v = ω.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.