Một vật dao động điều hòa với phương trình img1. Tại thời điểm pha của dao động bằng img2 lần độ biến thiên pha trong một chu kỳ, tốc độ của vật bằng:  

A.

img1 cm/s.

B.

 img1 cm/s.

C.

 img1 cm/s.

D.

img1 cm/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Độ biến thiên pha trong một chu kỳ bằng 2π Khi pha  img1 Vận tốc của vật img2 Tốc độ của vật khi img3img4  .

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.