Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos (cm). Tính từ thời điểm ban đầu t = 0, sau thời gian bằng bao nhiêu thì vận tốc của vật đạt giá trị bằng 0?

A.

.

B.

s.

C.

.

D.

s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

.

- Tại thời điểm ban đầu vật ở vị trí li độ: x0 = Acos =  (cm).

- Phương trình vận tốc của vật là: v = x' = –Asin (cm/s).

- Tại thời điểm ban đầu t = 0 vật có vận tốc v = –Asin = –(cm/s) < 0.

Suy ra vật chuyển động ngược chiều dương của trục toạ độ.

- Vận tốc của vật bằng không khi nó chuyển động đến vị trí biên.

- Khi vật chuyển động từ vị trí li độ x0 (cm) đến vị trí biên thì vectơ quay được một góc α = α1, với sin α1 =   α  α =  +  = 

 thời gian t mà vật chuyển động từ vị trí li độ x0 (cm) đến vị trí biên:

t = .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.