Một vật dao động với phương trình x = 4cos (cm). Vào thời điểm t = 0,5 s vật có vận tốc là:

A.

v = 20 (cm/s).

B.

v = 20 (cm/s).

C.

v = 20 (cm/s).

D.

v = 20 (cm/s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

v = 20 (cm/s).

Phương trình vận tốc của vật là v = x' = –40sin (cm).

Thay t = 0,5 s vào phương trình li độ và phương trình vận tốc ta được:

 v = –40sin = 20 (cm/s).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.