Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 8cm. Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc có độ lớn img1. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí img2theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là:         

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 Biên độ dao động của con lắc: img1 .

Tần số góc của con lắc: img2  Tại thời điểm t=0:img3   .

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.