Một vật di chuyển dọc theo trục Ox với vận tốc theo thời gian cho trên hình vẽ. Độ dài của vật sau 10 (s) là

A.

12 (m).

B.

8 (m).

C.

20 (m).

D.

Không có kết quả nào đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Không có kết quả nào đúng.

Trên đồ thị diện tích 3 tam giác là: s1 = 4 (m); s2 = 8 (m); s3 = 8 (m).

Lưu ý khi tính độ dời thì s2 = −8 (m) < 0.

Do đó độ dời tổng cộng là: 4 − 8 + 8 = 4 (m).

Vậy không có kết quả nào đúng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.