* Một vật được ném xiên có quỹ đạo là parabol như hình vẽ (B là điểm cao nhất, A và D có cùng độ cao).

Các độ lớn nào sau đây là như nhau đối với hai điểm A và D.

A.

Hình chiếu của vận tốc lên trục Ox.

B.

Hình chiếu của vận tốc lên trục Oy.

C.

Gia tốc của vật.

D.

Tất cả các đại lượng trên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tất cả các đại lượng trên.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.