Một vật nhỏ có khối lượng 400 g được treo vào lò xo có độ cứng 160 N/m. Vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 10 cm. Tốc độ của vật khi đi qua vị trí cân bằng là:

A.

1 m/s.

B.

2 m/s.

C.

4 m/s.

D.

6,28 m/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2 m/s.

Ta có ω =  = 20 rad/s.

Khi đi qua vị trí cân bằng, vận tốc của vật đạt tới giá trị cực đại: v = ωA = 2 m/s.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.