Một vật nhỏ có khối lượng 500 g dao động điều hòa dưới tác dụng của một lực kéo về có biểu thức img1N (t đo bằng s). Dao động của vật có biên độ là ?  

A.

8 cm.

B.

6 cm.

C.

12 cm.

D.

10 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: + Ta có img1 m.

Vậy đáp án đúng là C.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.