Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ Α, chu kì dao động T, ở thời điểm ban đầu t0 = 0 vật đang ở vị trí biên. Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm T/3 là:

A.

 0,5A.

B.

2A.

C.

 0,25A.

D.

 1,5A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: img1  Ta có img2 Lúc img3, vật đang ở vị trí biên   Dựa vào hình vẽ, ta thấy Quãng đường vật đi được là img4  

Vậy đáp án đúng là A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...