Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox. Khi đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì  ?       

A.

Độ lớn vận tốc của chất điểm giảm.

B.

Động năng của chất điểm giảm.

C.

Độ lớn gia tốc của chất điểm giảm.

D.

Độ lớn li độ của chất điểm tăng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: + Khi chất điểm đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì gia tốc có độ lớn giảm.  

 

Vậy đáp án đúng là C.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.