Một vật thả rơi tự do từ độ cao h. Lấy gốc thế năng tại mặt đất.

Vận tốc cực đại của vật trong quá trình rơi là

A.

.

B.

gh.

C.

.

D.

2gh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

.

Bảo toàn cơ năng:

mgh = mv2   v = .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.