Một vật thực hiện đồng thời ba dao động điều hòa cùng phương có phương trình:

 x1= A1cos(ωt) (cm); x2 =A2cos (cm) và x3 = A3cos (cm). Độ lệch pha của dao động tổng hợp được xác định bằng biểu thức nào dưới đây?

A.

tanφ = .

B.

tanφ = .

C.

tanφ = .

D.

tanφ = .

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

tanφ = .

Biểu diễn 3 thành phần dao động bằng 3 vectơ quay như hình bên. Biên độ dao động tổng hợp được xác định:

.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.