Một vật thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình dao động là x1 = A1cos, x2 = Acos. Pha ban đầu của dao động tổng hợp bằng.

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

.

Vì hai dao động thành phần đồng pha nên pha dao động tổng hợp bằng pha dao động thành phần.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.