** Một viên bi bằng đồng treo bằng dây đồng (dây không giãn và có khối lượng không đáng kể) được dùng làm "đồng hồ đếm giây" có chu kì là T = 2,000 (s) khi ở nhiệt độ t = 20°C, tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,815 (m/s2) (bỏ qua lực cản và lực đẩy ácsimet). Tại nhiệt độ t' = 35°C ở nơi có gia tốc trọng trường g' = 9,795 (m/s2) thì sau 24 giờ đồng hồ này chạy nhanh hay chậm bao nhiêu? Cho biết hệ số nở dài của đồng hồ α = 1,7.10–6 độ. Chọn đáp án đúng:

A.

Nhanh hơn 68,4 (s).

B.

Chậm hơn 78,4 (s).

C.

Nhanh hơn 86,4 (s).

D.

Chậm hơn 86,4 (s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

   TT=12α.t -12gg=1,.10-3>0

+ Chu kì tăng đồng hồ chạy chậm

I=TT.86400=86,4s

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.