Một công ty muốn thiết kế hộp dựng sữa với thể tích 1 img1 đã giao cho hai nhóm thiết kế: * nhóm 1: Thiết kế vỏ hộp là hình hộp chữ nhật với đáy là hình vuông * nhóm 2: Thiết kế vỏ hộp là hình trụ. Biết rằng để tiết kiệm được nguyên vật liệu thì vỏ hộp phải có diện tích toàn phần nhỏ nhất, do đó các nhóm phải tìm cách thiết kế sao cho diện tích vỏ hộp nhỏ nhất. Kí hiệu img2 diện tích vỏ hộp nhỏ nhất theo phương án của nhóm 1 và img3 là diện tích vỏ hộp nhỏ nhất theo phương án của nhóm 2. Tính tỉ số  img4 ?         

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 Ta có : img1  +) img2img3 . Do đó img4     

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.