Một dây đàn có chiều dài L, hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là ?

A.

0,5L.

B.

0,25L.

C.

2L.

D.

L.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Sóng dừng với 2 đầu cố định: img1   .

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.