Một sóng cơ học có tần số 500Hz truyền đi với tốc độ 250 m/s. Độ lệch pha giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng đường truyền sóng là img1 khi khoảng cách giữa chúng bằng:   

A.

6,25 cm.

B.

0,16 cm.

C.

400 cm.

D.

12,5 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: img1

  Từ img2.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...