Một vật chuyển động theo quy luật img1               Với t (giây) là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và img2 (mét) là quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 9 giây, kể từ khi bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu ?  

A.

144 (m/s).

B.

243 (m/s) .

C.

27 (m/s) .

D.

36 (m/s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

img1.

  Xét v(0)=0 ;v(6)=36 ;v(9)=27 Suy ra img2 =36  .

 

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.