Một vật rơi tự do theo phương trình img1 trong đó img2 là gia tốc trọng trường, img3 là thời gian được tính bằng giây. Tìm vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm img4   

A.

A: img1

B.

B: img1

C.

C: img1

D.

D: img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có: img1    

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...