[Mức 3] Cho tứ diện đều có chiều cao bằng h . Thể tích của khối tứ diện đã cho là

A.V=3h34 .
B.V=3h38 .
C.V=3h33 .
D.V=23h33 .
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Lời giải
Chọn B

Giả sử tứ diện đều là ABCD .
Gọi M là trung điểm của CDH là trọng tâm của ΔBCD .
Ta có: chiều cao của tứ diện là AH=h .
Đặt cạnh tứ diện đều ABCDx .
Khi đó: AB=x,BH=23BM=23. x32=33x .
Do ΔABH vuông tại H nên:
HB2+HA2=AB233x2+h2=x2h2=23x2x=62h .
Tam giác BCD đều cạnh x=62h có diện tích là: SΔBCD=x2. 34=62h2. 34=338h2 . Vậy thể tích diện đều ABCD là: V=13. SΔBCD. AH=13. 338h2. h=3h38 .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Thể tích khối chóp đều. - Khối đa diện và thể tích - Toán Học 12 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.