Mục đích của phong trào Ngũ tứ là

A.

chống lại chính quyền Trung Quốc đương thời.

B.

chống lại âm mưu xâu xé Trung Quốc của các nước đế quốc trong “ Hội nghị hòa bình ở Pari”.

C.

đòi cải thiện điều kiện học tập của sinh viên.

D.

phản đối những hành động của lực lượng Quốc dân Đảng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

chống lại âm mưu xâu xé Trung Quốc của các nước đế quốc trong “ Hội nghị hòa bình ở Pari”.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...