Mục đích đầu tiên của ta trong chiến dịch Biên giới thu - đô 1950 là gì?

A.

Khai thông đường sang Trung Quốc và thế giới.

B.

Mở rộng và củng cố Căn cứ địa Việt Bắc.

C.

Tiêu diệt sinh lực địch.

D.

Tạo đà thúc đẩy cuộc kháng chiến tiến lên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tiêu diệt sinh lực địch.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.