[ Mức độ 1] Cho hai số phức z1=2+3iz2=1i . Tính modul của số phức z1+z2 .

A.5 .
B.5 .
C.13 .
D.13 .
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Lời giải
FB tác giả: Lương Văn Huy
Ta có
z1+z2=3+2i .
z1+z2=32+22=13 .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.