[Mức độ 2] Gọi A, B, C là các điểm trong mặt phẳng theo thứ tự biểu diễn số phức z1=2+3i, z2=3+i, z3=1+2i. Trọng tâm G của tam giác ABC biểu diễn số phức z . Tìm z .

A. z=1+i .
B. z=22i .
C. z=1i .
D. z=2+2i .
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Lời giải
Chọn D
Gọi điểm biểu diễn z1,z2,z3 lần lượt là A2;3,B3;1,C1;2 .
xG=2+3+13=2yG=3+1+23=2G2;2 .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Tập hợp điểm biểu diễn của số phức. - Toán Học 12 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.