Mức độ có lợi hay có hại của gen đột biến phụ thuộc vào:

(1) Số lượng gen có trong kiểu gen.                        

(2) Điều kiện môi trường sống.

(3) Tổ hợp gen.                                        

(4) Đặc điểm cấu trúc của gen. Phương án đúng là:             

A.

(2), (3)        

B.

(1),(2)                

C.

(2),(4)

D.

(3),(4).  

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

-Đột biến gen có tần số thấp nhưng trong cơ thể có số lượng gen rất lớn

-Đột biến gen có thể có hai, có lợi và đa số là trung tính. Tuy nhiên đột biến gen khi đã biểu hiện thành kiểu hình thì luôn gay hại cho thể đột biến

-Khả năng biểu hiện của đột biến gen phụ thuộc vào hai yếu tố là tổ hợp gen và điều kiện của môi trường sống. Trong tổ hơp gen này nó có thể có hại nhưng trong tổ hợp gen khác nó có thể có lợi.  

Vậy đáp án là A  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.