Mức năng lượng ở các trạng thái dừng trong nguyên tử hidro img1 (Với n = 1, 2, 3....). Một electron có động năng bằng 12,6 eV va chạm với nguyên tử hidro đang đứng yên ở trạng thái cơ bản. Sau va chạm nguyên tử Hiđrô vẫn đứng yên nhưng chuyển lên mức kích thích đầu tiên. Động năng của electron sau va chạm là:                 

A.

A. 2,4 eV

B.

B. 1,2 eV

C.

C. 10,2 eV

D.

D. 3,2 eV

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có: img1 img2 

   Đáp án A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...