Mức phản ứng của kiểu gen là:

A.

hiện tượng kiểu hình của cơ thể thay đổi trước các điều kiện môi trường khác nhau.

B.

hiện tượng biến đổi kiểu gen dẫn tới biến đổi kiểu hình.

C.

các kiểu hình khác nhau của một cá thể.

D.

tập hợp các kiểu hình của một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

tập hợp các kiểu hình của một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...