Mục tiêu của Mĩ trong chiến tranh lạnh là gì

A.

Mĩ và các nước đồng minh thực hiện chính sách thù địch, chống Liên Xô và các nước XHCN.

B.

Mĩ lôi kéo các nước đồng minh của mình chống Liên Xô.

C.

Chống lại ảnh hưởng của Liên Xô với các nước Á, Phi, Mĩ Latinh.

D.

Phá hoại phong trào cách mạng thế giới.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...