Mục tiêu đầu tiên của ta khi quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ là

A.

Giải phóng Tây Bắc.

B.

Tiêu diệt sinh lực địch.

C.

tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào.

D.

giải phóng Tây Bắc và Bắc Lào.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tiêu diệt sinh lực địch.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...