Mục tiêu đấu tranh của công nhân từ tháng 2 đến tháng 4 - 1930 là

A.

cải thiện đời sống.

B.

đòi tăng lương.

C.

đòi giảm sưu, giảm thuế.

D.

Đòi thả tù chính trị

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

cải thiện đời sống.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.