Mục tiêu nào không nằm trong chiến lược toàn cầu của Mĩ giai đoạn 1945 - 1973?  

A.

Thành lập các khối quân sự nhiều nơi trên thế giới.

B.

 Ngăn chặn, tiến tới xoá bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

C.

Khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh.

D.

Đàn áp phong trào cách mạng thế giới.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...