Mục đích chủ yếu của việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ là?

A.

Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư.

B.

Nâng cao hiệu quả khai thác lãnh thổ.

C.

Tăng cường thu hút lao động trình độ cao.

D.

Đẩy mạnh thu hút kĩ thuật và công nghệ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Việc khai thác lãnh thổ chiều sâu ở Đông Nam Bộ: Áp dụng khoa học kĩ thuật, máy móc hiện đại nhằm khai thác tối đa các nguồn lực tự nhiên, kinh tế của vùng => nâng cao hiệu quả khai thác thác lãnh thổ.

Vậy đáp án là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.